This is a free Purot.net wiki
  • View:

Learning diary, meeting 3

Tiivistelmä

Kehitettiin lisää ajatusta siitä millaisen SocFri eventin itse loisimme. Kantavana ajatuksena on se, että tilaisuus tukisi tiimien muodostumista tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä vapaamuotoisesti että osittain ohjatusti.

Tähän liittyen rakensimme kuvaajan, joka kuvaa yhden tilaisuuden järjestelyjä sekä järjestäjän että osallistujien puolesta. Tämän pitäisi ilmaantua tälle sivulle tämän päivän aikana, ja suotavaa olisi, että kaikki kommentoisivat aihetta. Jo ennen tätä saa kommentoida esimerkiksi sitä mikä saisi sinut lähtemään tällaiseen tilaisuuteen; nämäkin ajatukset auttavat paljon kokonaisuuden rakentamista. Ei haittaa, jos asiat tulee mainittua tässä toiseen kertaan palaverien lisäksi, täällä ne ovat kaikkien nähtävissä!

Seuraava palaveri on maanantaina, pyrkikää kommentoimaan siihen mennessä. Jos on kiireisää, kommentoikaa edes jotain osaa.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.